Bakmiltv.info 15.05.2015-ci ildə yaranmışdır.

Bakmiltv.info 15.05.2015-ci ildə Azərbaycanda demokratik islahatların güclənməsini, söz və mətbuatazadlığının, insan haqlarının qorunmasını,ictimaiyyəti narahat edən problemlərin araşdırılıb üzə çıxarılmasını,onları ictimaiyyətə çatdırmaq ücün tribunanı təmin etmək məqsədi iləmüstəqil onlayn xəbər mənbəyi kimi yaradılıb. Bakmiltv.info – nin hər hansı siyasi təşkilatla bağlılığı yoxdur. Bakmiltv.info demokratik cəmiyyət üçün lazım olan azadlıqları şəffaflıq vəsiyasi […]